Velkommen til nye forældre

Her kan du læse både praktisk og faglig information omkring vores institution. Herudover henviser vi også til vores samlede pædagogiske læreplan.

For os er det helt særligt, at Thyregod har en størrelse, der betyder, at her kun er én daginstitution, én skole, én dagligvarebutik, ét idrætscenter osv. Dette forhold giver en stor styrke og sammenhængskraft for et lokalsamfund, og i Kildedalen ser vi os selv som en aktiv lokal medspiller, der gerne bidrager til samarbejdet med byens borgere, foreninger, erhverv m.v.
 
Vi arbejder aktivt med at skabe gode overgange for barnet, både internt fra vores egen vuggestue, fra dagplejen og videre til skolen.
 
I Kildedalen definerer vi vores kerneopgave således
”At understøtte børnenes trivsel, læring og udvikling gennem en hverdag præget af LEG, GLÆDE, NÆRVÆR, OMSORG, TRYGHED og VENSKABER – som danner børnene i deres eget tempo”
 

Vores fælles vision i læreplanen


Kildedalens pædagogiske læreplan skal signalere og afspejle vores fælles faglige fundament og formidle den vigtige kerneopgave, som vi ønsker at levere kvalitet ind i hver eneste dag. Vi har en særlig forpligtelse til, sammen med forældrene, at skabe rammerne for det gode børneliv og den lykkelige barndom. Det, vi har formuleret i læreplanen, skal også være det, børn, forældre og samarbejdspartnere reelt oplever, når de træder ind i Kildedalen.

Praktisk information

 • Dagsrytmen i Kildedalen

  6.30 – Kildedalen åbner. Der serveres morgenmad i fællesrummet ved vuggestuen for de børn, der ikke har spist hjemme. Morgenmaden der tilbydes er havregryn, cornflakes og evt. havregrød med banan til vuggestuebørnene. De børn, der ikke skal have morgenmad, afleveres til en voksen i det store fællesrum ved Guldbasse og Honningbier.

  7.30 – Morgenmaden tages væk og flere af stuerne åbnes. Børnene kan nu afleveres på deres respektive stuer eller udendørs.

  8.30 – Vuggestuen spiser formiddagsmad

  8.45 – Børnehaven spiser formiddagsmad. I tidsrummet mellem formiddagsmad og frokost vil dagens aktiviteter variere på stuerne, og foregå enten ude eller inde. De vuggestuebørn, der har behov for det, bliver puttet til en formiddagslur kort efter formiddagsmaden.

  10.30 – Vuggestuen spiser frokost og umiddelbart herefter, puttes de af børnene, der sover middagslur.

  11.00 – Børnehavebørnene spiser frokost

  12.00 – De børnehavebørn, der har behov for en middagslur bliver puttet på de enkelte stuer, eller opdelt i forskellige rum. Nogle børn puttes evt. også i en krybbe og sover udendørs.

  13.30 – Vuggestuen begynder så småt at spise eftermiddagsmad og fortsætter med det i takt med, at børnene vågner. De af vuggestuebørnene der har behov for det, bliver puttet til en eftermiddagslur.

  14.00 – Børnehavebørnene får eftermiddagsmad.

  16.00 – Alle børn og voksne samles på Guldbasse, Honningbistuen, samt i det store fællesrum, eller udendørs på legepladsen

  16.45 – Kildedalen lukker (fredag dog klokken 16.00)

 • Fødselsdag

  I Kildedalen vil vi gerne markere og fejre når et barn har fødselsdag. Det mener vi har stor betydning for det enkelte barn. Dels at blive set og være i centrum på den måde, men også at være en del af et børnefællesskab
  netop denne dag. Vores primære fokus vil være hyggen og stemningen omkring fejringen af barnet, hvor det spiselige vil være sekundært.
  I Kildedalen sørger vi for boller m. glasur til alle børnene på den stue, hvor barnet er tilknyttet. Vi fejrer fødselsdagen om formiddagen, så bollerne spises til formiddagsmad kl. 9-9.30. Dette koncept tilbydes for alle børn i Kildedalen.

  Da vi ved det også kan have stor betydning for barnet at medbringe lidt hjemmefra, er dette også meget velkomment, men her opfordrer vi til, at det blot er en lille ting (F.eks. en pakke rosiner, et lille frugtspyd, en lille pose Haribo eller lign)
  Forældre er meget velkommen til at deltage denne formiddag på stuen. (Aftal detaljer omkring fødselsdagen med personalet på stuen i god tid)
  Ønsker forældre at invitere til fødselsdag derhjemme, opfordrer vi til, at man enten inviterer alle børn fra stuen eller alle drenge/piger.
  Der må ikke hænges invitationer op i institutionen, hvis det ikke er til alle på stuen eller alle piger/drenge, der inviteres.

 • Hvad skal barnet have med

  Hvert barn har sit eget garderoberum, hvor der skal være relevant udetøj og fodtøj i forhold til årstiden og børnehavebørnene skal også have et par sæt skiftetøj liggende her.
  Hver fredag beder vi forældrene om, at tømme garderoberummene, så rengøringen kan tørre dem af.

  De børnehavebørn, der sover til middag og/eller bruger ble, har kasser på badeværelset til sutter, sovebamser og bleer. Hver mandag beder vi jer tjekke kassen.

  På samme måde har vuggestuebørnene også kasser på badeværelset. Her vil vi gerne have barnets skiftetøj, sovetøj, sutter, sovebamser og lignende til at ligge. Da vuggestuebørnene ligger ude i et krybberum og sover, skal sovetøjet jævnligt opdateres i forhold til temperaturen udenfor og i vinterhalvåret er der brug for, at barnet også har et tæppe med til at lægge ovenpå dynen.

  Vuggestuebørnene skal ikke selv have bleer, barnevogn og sengetøj med.

  Husk navn i alt barnets tøj og fodtøj.

  Glemt tøj
  I børnehaven har vi nogle store kurve med glemt tøj. Vi bruger i hverdagen ikke tid på, at lægge børnenes tøj på plads på deres rum. Så kig i kurvene, hvis I mangler noget.

 • Forældrebestyrelsen

  Forældrebestyrelsen består af fem forældrerepræsentanter, to suppleanter, en repræsentant fra personalet og to repræsentanter fra ledelsen. Valg til forældrebestyrelsen sker ved et årligt forældremøde, der er fælles for hele huset.

  Som medlem af forældrebestyrelsen har man en bred indflydelse på hverdagen i Kildedalen. For eksempel er det op til forældrebestyrelsen, at til- eller fravælge madordningen og det er tradition i Kildedalen, at det er
  forældrebestyrelsen, der står for den årlige sommerfest.

  Forældrebestyrelsen har, ligesom personalet i Kildedalen, tavshedspligt.

 • Lukkedage

  Kildedalen holder lukket to uger hver sommer, mellem jul og nytår (herunder d. 31/12), de tre dage op til påske samt dagen efter Kristi Himmelfartsdag. I disse dage vil der være sampasning i Børnegården Søndervang i Give,
  for forældre med et pasningsbehov. Tilmelding til sampasning sker via Aula og der bliver sendt besked ud, når det er tid til at tage stilling til, om man har behov for pasning.
  Alle institutioner holder lukket på alle helligdage, juleaftensdag og grundlovsdag, hvorfor der ikke vil være mulighed for alternativ pasning på disse dage.

 • Inklusion

  I Kildedalen har, alle børn ret til at deltage i et betydningsfuldt fællesskab.
  Når vi sætter fokus på inklusion i vores institution, handler det om, at alle børn bliver set og mødt med passende udfordringer og respekt for det enkelte barn.

  I Kildedalen handler det for os om, at vi tager højde for de enkelte børns forskellige behov og ressourcer i vores pædagogiske arbejde.

  Dette kan du som forældre gøre for at fremme inklusion i Kildedalen

  • Hilse på alle du møder i Kildedalen, når du afleverer og henter dit barn.
  • Snakke lidt med de andre børn du møder på din vej i huset.
  • Tale positivt om de andre børn og deres forældre og Kildedalen
  • Hvis du vælger at invitere børn hjem til fødselsdage tænke på at invitere alle i en gruppe, eller alle drenge/piger i en gruppe, så ingen bliver ekskluderet.
  • Lave legeaftaler med flere forskellige børn – lyt gerne til hvem dit barn leger med – selvom det måske ikke er en du kender.
  • Deltage i forældrebestyrelsens og personalets sociale arrangementer (arbejdsdag, sommerfester o.l.) i institutionen, som en del af fællesskabet omkring Kildedalen.
  • Opfordre andre og nye forældre til at deltage.
 • Forældresamtaler

  I tilbydes en samtale

  - Ved opstart
  - 3-6 mdr. efter opstart
  - Inden skolestart

  Vi benytter et dialogredskab fra et IT-program, der hedder ”Hjernen og Hjertet” til samtalerne. Vi laver ligeledes sprogvurderinger, som foretages når barnet er ca. 3 år og eventuelt før de går i skole. Begge disse
  består af en forældredel og en personaledel, som begge danner grundlag for samtalerne.

  Herudover holder vi møder når forældre eller vi vurderer et behov for det.

 • Arrangementer

  • Sommerfesten er vores årlige begivenhed – her inviteres barnets familie til fest i børnehaven. Vi bruger gerne ugen op til sommerfesten til at ’gøre klar’, øve sange, lave bordpynt mm. Forældrebestyrelsen står for at arrangere denne fest, og personalet bakker op.
  • Bedsteforældredage afholdes både op til sommerferien og i november/december måned.
  • Lucia / ridder optog afholdes i december – vi starter gerne med forældrekaffe kl. ca. 14, hvorefter de ældste børn går optog i Kildedalen.
  • Hokus Krokus ugen afholdes gerne i maj – denne uge har vi fokus på planter og udeliv.
  • Forældremøde med valg til bestyrelsen
 • Aula

  I Kildedalen bruger vi Aula som et kommunikationsredskab til forældrene.

  Vi fordeler vores info på Aula på følgende måde:
  Beskeder: Alt det vigtige, som du som forælder skal forholde dig til, og vi forventer, at du læser. Need to know.
  Opslag: Alt det andet, fortællinger om hverdagen, billeder, tilbud. Nice to know

  Vi forventer derfor at alle forældre er på Aula, og tjekker det dagligt. Når der er nyheder i Aula eller ting du skal forholde dig til som forældre, får du notifikationer.

  Husk derfor:

  • Slå notifikationer til
  • Udfyld stam oplysninger
  • Sæt billede på af barnet
 • Hvordan bruger vi Aula i Kildedalen

  Sådan kommer du på Aula

  Log på via app:

  Hent Aula på din smartphone eller tablet, der hvor du plejer at hente apps.

  •  Vælg at du vil logge ind som forældre, når du åbner appen.
  • Log ind med dit MitID (Du kan efter første gang, vælge din egen 6 cifrede kode, som du fremover kan logge ind med)
  • Du skal læse og accepter Aulas privatlivspolitik, før du kan få adgang til Aula. Sæt flueben i "jeg har læst og accepteret betingelserne for brug af Aula, når du har gennemgået politikken.
  • Herefter skal du opdaterer dine kontakt oplysninger, når du har gjort det trykker du på næste.
  • Du skal nu tage stilling til samtykker, det kan f.eks. være om vi må dele dit barns portrætbillede i Aula, i vores institution, eller på vores hjemmeside.
  • Til sidst skal du udfylde stamkort, som består af supplerende stamdata og tilladelser. f.eks. om dit barn må køre i bus med Kildedalen.
  • Tryk næste, og du er nu logget ind på Aula
 • Vejledninger til Aula

  Du kan også finde vejledning til at logge på Aula, ved at trykke på denne guide.
  Vejledningen er på dansk og engelsk.

  Sådan sætter du billede på Aula af dit barn
  For at give dit barn et profilbillede i Aulas, så barnet er hurtig at finde på Komme/Gå skærmen, kan du få en vejledning ved at trykke på denne guide.

  Sådan indberetter du ferie i Aula
  Hvis du har brug for en vejleding til at indberette ferie, så kan du finde guide til ferieindberetning her.

  Mere hjælp og flere vejledninger
  Hvis du har brug for at få mere hjælp, få svar på de mest stillede spørgsmål, eller har brug for vejledninger på et andet sprog, f.eks. engelsk, arabisk, tyrkisk med flere, kan du finde dem ved at kigge på aulainfo.dk.

 • Aula og modulpladser i Kildedalen

  I Kildedalen ønsker vi, at modulpladser og registreringen af dem i Aula skal fungere brugervenligt og hensigtsmæssigt.


  Systemet er udarbejdet i tillid til, at I som forældre selv holder styr på timeforbruget, og overholder det ift. det antal timer I har til rådighed, på det modul I betaler for.


  Modulerne på 25, 35 og 45 timer fordeles med henholdsvis 50 og 70 og 90 timer over 2 uger.
  En modulperiode skal afvikles inden for 2 uger og man kan ikke spare sammen til andre uger. Vi starter med uge 1 og 2 som første modulperiode, hvilket betyder at en ulige uge efterfulgt af en lige uge er en modulperiode.


  Der kan ikke opspares tid, når institutionen holder lukkedage. Lukkedage og helligdage tæller for en gennemsnitsdag for det valgte modul, når man regner sit forbrug ud.