Forældrebestyrelsens ambition

Som forældre i Kildedalen, er du/I en vigtig faktor til udviklingen af inkluderende fællesskaber for både dit/dine egne børn samt de andre børn i Kildedalen

Der er brug for opbakning fra forældregruppen for at institutionen kan lykkes

Eksempler/forventninger:

  • Bak op om de aktiviteter og arrangementer der foregår i Kildedalen
  • Tal altid positivt om de andre børn, forældre, voksne i Kildedalen
  • Sig godmorgen, hej, smil til hinanden når i kommer i Kildedalen
  • Vær opmærksom på de pædagogiske vejledninger der er fra personalet i Kildedalen – de er der for børnenes bedste, også selv om børnene kan synes, at det er svært
  • Husk at der altid er 2 sider af sagen - vær nysgerrig på det jeres barn/børn fortæller og spørg de voksne i Kildedalen
  • Husk, at det er dig, der har ansvaret for dit barn, når du er i institutionen. Hjælp aktivt barnet med at overholde normerne og reglerne, og at rydde op efter sig selv før det går hjem
  • Vær åben om dit barns eventuelle udfordringer/vanskeligheder – det kan hjælpe med at afmystificere og hjælpe til at inkludere alle børn
  • Lav legeaftaler med de andre børn – også dem dit barn ikke altid leger med