Traditioner

I Kildedalen holder vi ved de forskellige traditioner som året byder på. Børnene glædes ved de forskellige traditioner, og genkendelsens glæde er stor.

I Kildedalen holder vi ved de forskellige traditioner som året byder på. Børnene glædes ved de forskellige traditioner, og genkendelsens glæde er stor.

  • Hokus Krokus uge
  • Arbejdsdag for forældrene
  • Sankt Hans med bål og grillpølser. Her inviteres plejehjemmet også.
  • Bedsteforældredage to gange årligt.
  • Vi besøger regelmæssigt plejehjemmet, hvor vi synger, leger og er kreative med de ældre.
  • Bevægelsesuge
  • Julegaveværksteder
  • Hver stue bager julesmåkager
  • Julefrokost for børnene
  • Lucia og ridder optog for forældre og søskende.