Arbejdet i forældrebestyrelsen

I Kildedalens forældresamarbejde tager vi udgangspunkt i Forældre på banen: (Vejle kommunes børne og unge politik)

Forældrene er de vigtigste personer i børns og unges liv. Vi har en positiv forventning om, at forældre støtter deres børn og ser deres udvikling som et fælles ansvar.

Vi forventer samme positive tilgang fra forældrene, og at de ser Kildedalen som et professionelt tilbud til deres barn, samt en god arbejdsplads for de ansatte.

Vil vil:

 • Indbyde til dialog – for det er grundlaget for samarbejde
 • Værdsætte forældrenes ressourcer – for sammen kan vi mere
 • Forvente forældreansvar – og handle, hvis der er brug for det.
 • Være tydelige og vedholdende – også når det er svært

I Kildedalen betyder det at:

 • Der etableres et godt forældresamarbejde med det formål at skabe en tryghed og udvikling for barnet og familien
 • Et samarbejde der er præget af gensidig åbenhed, respekt og ligeværdighed
 • Forældrene mødes i det daglige af troværdige voksne der bruger deres faglige viden og kunnen
 • Forældrene føler sig velkomne og mødt i Kildedalen
 • Forældre og børn mødes i øjenhøjde med et smil
 • At vi fortæller de både de gode historier og om de udfordringer, der kan være
 • Forældremøder med mulighed for dialog om børns udvikling og Kildedalens hverdag
 • Forældrearrangementer som bidrager til forældres oplevelse af at være de vigtigste rollemodeller i børnenes liv
 • Alle børn har en primærpædagog, som har ansvaret for samarbejdet omkring barnet og familien

Tiltag: (styrkelse af forældresamarbejdet)

 • Den daglige kontakt i forbindelse med aflevering og afhentning – "den gode historie"
 • Tilbud om forældresamtaler, minimum 1 gang i vuggestue og 2 gange i børnehave + efter behov
 • Bestyrelsesvalg/samarbejde
 • Nyhedsbreve min. 4 gange om året
 • Forældre arrangementer, sommer, jul
 • Bedsteforældredag
 • Billeder fra hverdagen på Aula
 • Forældrekaffe