Traditioner

I Kildedalen holder vi ved de forskellige traditioner som året byder på. Børnene kan lide de forskellige traditioner, og genkendelsens glæde er stor.

- Vi svømmer med de to ældste årgange to gange om året á 4 gange.

- Påskefrokost med påskeløb og lækker frokostbuffet.

- Afslutningsfest for de børn, som skal rykke i skole.

- Bålmad og udeliv en fast dag om ugen fra marts - oktober

- Sproguge

- Hokus Krokus uge

- Årlig tur til Børnenes Vel

- Arbejdsdag for forældrene

- Vi ruger kyllinger ud én gang om året.

- Sankt Hans med bål og grillpølser. Her inviteres plejehjemmet også.

- Bedsteforældredage to gange årligt.

- Vi besøger regelmæssigt plejehjemmet, hvor vi synger, leger og er kreative med de ældre.

- Sommerfest for børn, søskende og forældre.

- Deltagelse i Spotlight Festival.

- Bevægelsesuge

- Eventyruge

- Julegaveværksted

- Hver stue bager julesmåkager

- Julefrokost med nisseløb og lækker julefrokostbuffet

- Til jul passer børnehavebørnene på skift julemandens små nisser.

- Besøg af julemanden.

- Lucia og ridder optog for forældre og søskende. Vi går også optog på plejehjemmet.