Traditioner

I Kildedalen holder vi ved de forskellige traditioner som året byder på. Børnene glædes ved de forskellige traditioner, og genkendelsens glæde er stor.

- Påskefrokost med påskeløb og lækker frokostbuffet

- Afslutningsfest for de børn, som skal i skole

- Bålmad og udeliv

- Sproguge

- Hokus Krokus uge

- Arbejdsdag for forældrene

- Sankt Hans med bål og grillpølser. Her inviteres plejehjemmet også.

- Bedsteforældredage to gange årligt.

- Vi besøger regelmæssigt plejehjemmet, hvor vi synger, leger og er kreative med de ældre.

- Sommerfest for børn, søskende og forældre.

- Bevægelsesuge

- Julegaveværksteder

- Hver stue bager julesmåkager

- Julefrokost for børnene

- Lucia og ridder optog for forældre og søskende.