Motorik

Motorik:

I Kildedalen arbejder vi målrettet med motorik, og vi har en uddannet motorik-vejleder. Hun laver forløb med alle børn, og tilrettelægger handleplaner for børn der har behov.

Mål :
- at få fokus på børnenes motoriske udvikling.
- at alle børn i Kildedalen bliver screenet mhp. at afhjælpe evt. motoriske udfordringer.
- at de ”almindelige oplysninger” som forældrene udfylder sammen med stamkortet, indgår i vurderingen.
- at forældrene får en tilbagemelding og inddrages i det videre forløb.
- at børn med særlige udfordringer kommer på konsultative møder, hvor børnefysioterapeuten deltager
- at personalegruppen bakker op projektet.
- Vuggestuen tænkes ind, og der tilrettelægges små hold for dem.