Motorik

Motorik:

I Kildedalen arbejder vi målrettet med motorik. Vi har en uddannet motorik-vejleder, som laver forløb både i børnehaven og vuggestuen - og udarbejder handleplaner, for de børn der har behov.

Mål :
- at have fokus på børnenes motoriske udvikling
- at børn der har behov bliver screenet mhp. at afhjælpe evt. motoriske udfordringer
- at forældrene får en tilbagemelding og inddrages i det videre forløb
- at børn med særlige udfordringer kommer på konsultative møder, hvor børnefysioterapeuten deltager