Børnehaven

Børnehaven består af 4 stuer:

Guldbasser, Honningbier, Sommerfugle og Snudebiller: aldersopdelt børn 3-5 år

Børnehavens dagsrytme:

- Der serveres morgenmad indtil kl. 7.30

- kl. 9.00 serveres der formiddagsmad på stuerne

- kl. 9.30-11.00 er der planlagte pædagogiske aktiviteter / gruppetid

- kl. 11.00 serveres frokost

- kl. 14.00 Eftermiddagsmad

Sådan arbejder vi:

Kildedalens målsætning, med baggrund i læreplanen:
-Skabe en varm og positiv atmosfære baseret på omsorg, tryghed og respekt for den enkelte
-Give børnene selvværd så de kan udvikle selvstændighed, hjælpsomhed og tolerance.
-Lære børnene at tage ansvar overfor sig selv og andre.
-Lære børnene at tage ansvar i forhold til naturen og miljøet.
-Lære børnene at fungere socialt i en gruppe.
-Lære børnene sproglige kompetencer.
-Give børnene plads til spontanitet og medbestemmelse så børnene oplever at have indflydelse på hverdagen.
-Give børnene mulighed for at tilegne sig færdigheder, der gør dem godt rustede til at møde andre børn og voksne.
-At gøre børnene bevidste om hvad kost og bevægelse betyder for helbred og velvære.

For at nå disse mål vil vi arbejde med børnenes personlige, sociale og sproglige kompetencer. Vi vil desuden lære dem om naturen og på forskellige måder og niveauer præsentere dem for kulturelle udtryksformer.
Vi giver børnene passende udfordringer, for at de derigennem stadig udvikler deres sociale forståelse, selvstændighed og selvværd, samt bevarer deres nysgerrighed og interesse for at tilegne sig noget nyt.

Børn med særlige behov:
For børn med særlige behov gælder de generelle overordnede læringsmål, dog udarbejdes der, i samarbejde med AKT pædagogen, en handleplan for det enkelte barn, så vi sikrer barnet bedst mulig udvikling.
Vi tilpasser aktiviteter efter behovet i børnegruppen og når det er muligt deler vi børnene op i mindre grupper.