Kildedalens Mobbepolitik

Hvad gør vi når børn driller hinanden i Kildedalen?

Der fortælles barnet/børnene, at man ikke skal drille hinanden i børnehaven.

Man fortæller barnet, der bliver drillet, at det skal komme til en voksen, der så kan hjælpe med at stoppe det.

Hvis man observerer at det gentager sig, orienterer man de andre kollegaer om drilleriet, så man kan få fælles fokus og gøre en fælles indsats mod det.

Ved det først kommende personalemøde drøfter man en fælles indsats for at stoppe drilleriet.

Forældrene til barnet der driller, bliver orienteret om at barnet driller de andre børn, og at det skal øve sig på at være sammen med de andre på en mere hensigtsmæssig måde.

Anerkende at barnet føler sig drillet og at forældrene informeres om at Kildedalen arbejder med differencer i drillerier.

Se Kildedalens mobbepolitik herunder