Forældresamarbejde

Forældresamarbejde:

Vi mener, et positivt forældresamarbejde er et vigtigt element for barnets trivsel i børnehaven.
I fællesskab skal vi voksne støtte og vejlede barnet optimalt.
For at I og jeres barn kan trives i børnehaven, er det vigtigt I føler jer velkomne.
I kan altid komme til personalet, hvis I har brug for en snak. Intet er for stort, og intet er for småt.
Vi synes, det er vigtigt, I får en god information om jeres barns hverdag i børnehaven. Ligeledes er det vigtigt for os at vide, hvordan jeres barn fungere hjemme. Oplevelser og ændringer i hverdagen har stor betydning for barnets trivsel.
Derfor støtter vi jeres barn bedst, hvis vi har en god dialog.

Forældreansvar:

Det er af stor betydning, at vi alle hjælper hinanden med at skabe en overskuelig hverdag for børnene. For at skabe denne, ser vi gerne, at I er opmærksomme på:

at der er navn i tøj, skiftetøj og fodtøj.
at der er tydeligt navn på det legetøj jeres barn medbringer til legetøjsdag. Det er på eget ansvar, da det kan blive væk eller gå i stykker.                                                                                                                                           at jeres barn hjælper med at rydde op inden I går hjem, ude som inde.
at der er orden på jeres barns garderobe og på deres plads i vådrummet. Vi vil gerne have, at I hver fredag af hensyn til rengøring tømmer garderoben og jeres plads i vådrummet. ( undtagen skiftetøj)
 at tjekke skiftetøjet så det passer til årstiden, og der altid er nok.
at personalet ikke må give lægeordineret medicin, medmindre det drejer sig om kroniske lidelser. I så fald vil personalet i samarbejde med forældrene lave en medicinplan.

Samtaler:

Opstartssamtale
3 - 6 mdr. samtale
Før-Skolesamtaler
Derudover er der samtaler efter behov.

Vi taler ud fra en dialogprofil, som er udarbejdet sammen med forældrene i IT programmet Hjernen & Hjertet.

Sprogstimulering:

Se linket nedenunder