Det er for børn

"Det er for børn - trivsel og læring i de vigtigste år" er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet og gælder for alle, der arbejder i dagplejen og daginstitutionerne. Den bygger videre på vores børne- og ungepolitik og er en fælles ramme for vores arbejde.

Mål og handlinger i delpolitikken angiver en fælles retning, men giver også plads til, at man lokalt går i dialog om og beslutter, hvordan man konkret når målene. De enkelte dagtilbud har forskellige vilkår og de lokale behov kan være forskellige. Dialogen og det lokale engagement er derfor helt afgørende for, at vi har dagtilbud af høj kvalitet - dagtilbud for børn, der trives og lærer noget!

Hent folderen her