Forældrebestyrelsen i Kildedalen 2020-2021

Nedenstående kan du se de medlemmer der udgør den samlede forældrebestyrelse i Kildedalen.

I Kildedalen er forældrebestyrelsen et aktivt organ, der arbejder seriøst med forskellige temaer i løbet af året, i tæt samarbejde med ledelsen.

Der afholdes valg til forældrebestyrelsen på forældremøde hvert år.